ZDENĚK SOMR

MÍSTOPŘEDSEDA STRANY


Zakladatel a dlouholetý předseda Středního podnikatelského stavu, organizace, která se věnuje zlepšování podmínek pro střední stav s mottem „Co je dobré pro nás, je dobré pro tuto zem“. V roce 1990 se stal místopředsedou Sdružení československých podnikatelů a od roku 1993 do roku 2002 byl prvním prezidentem nově vzniklé Hospodářské komory ČR, od roku 2002 až do letoška byl jejím viceprezidentem. Na tyto funkce se letos rozhodl již nekandidovat a sněm komory ho jmenoval čestným prezidentem Hospodářské komory ČR.Věnuje se dlouhodobě oblasti lidských zdrojů a vzdělávání, především řízení strategických projektů ve vzdělávání. Je členem Národní rady pro kvalifikace, od roku 2014 jejím místopředsedou. Je spolutvůrcem a propagátorem Národní soustavy kvalifikací. Tu považuje za jeden z nástrojů, jehož využívání umožní České republice úspěšně projít digitální revolucí, kterou právě zažíváme.Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Numerické metody. Jeho největší zálibou je vaření, ale ne občasné grilování, ale každodenní vaření pro rodinu.

Proč ODA?

„V našich rozhovorech s panem předsedou Sehnalem jsme se shodli na většině názorů na to, co jsou současné problémy naší společnosti a co by se s nimi dalo dělat. A jeho výzvě, tak to pojďme dělat, se pak už nedalo říci ne.“