Povinné údaje

Hlavní manažer ODA:

POVINNÉ ÚDAJE:

Seznam dárců do krajských voleb v Moravskoslezském kraji v roce 2020:

Adam Hanus – 25.9. – 50.000,- Kč

Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. – 21.9. – 100.000,- Kč

ISMM Production&Business Cooperation s.r.o. – 1.7. – 250.000,- Kč

Srdce Jesenického podhůří – 15.000,- Kč – zatím nezaplaceno

Upozorňujeme potencionální dárce, že je třeba v souladu s ustanovením § 17b odst. 1 zákona o sdružování v platebním příkazu uvést účel platební transakce, tedy zpravidla dar (pokud možno s bližší specifikací, zda se jedná o dar na volby či na provoz politické strany, je-li účel v darovací smlouvě specifikován).

ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2020

FINANCOVÁNÍ A BEZÚPLATNÁ PLNĚNÍ ODA

ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ (VOLBY DO PS ČR 2017)

ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ (DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PČR 01/2018 )

Název strany: Občanská demokratická aliance
Zkratka strany: ODA
Adresa sídla: 110 00 Praha, Masarykovo nábřeží 235/28
Den registrace: 19.9.2016
Číslo registrace: MV-96933-7/VS-2016
Identifikační číslo: 05402450

ODA © 2021. Všechna práva vyhrazena. ODA / ODA
Povinné údaje