VOLTE č.: 36, kroužkujte kandidáta č.: 3!!! - ODA

VOLTE č.: 36, kroužkujte kandidáta č.: 3!!!