V životě je vždy něco za něco…

Dnes je tomu na den přesně dvacet let, co Česká republika vstoupila do NATO a stala se tak nedílnou součástí severoatlantické aliance. Její hlavní podstatou je, že na společné obraně naší země se nepodílí jen významné státy Evropy, ale značnou měrou transatlantické země. Ty dávají tomuto svazku garanci a jistotu. Musíme si ale také uvědomit, že v životě je vždy něco za něco. Z našeho členství proto vyplývá jak již spousta zmíněných výhod, tak i řada povinností, kterých si musíme být vědomi a zodpovědně k nim přistupovat.

Česká republika dlouhodobě prokazuje plnou sounáležitost se severoatlantickou aliancí a naši vojáci si plným právem vydobyli respekt a uznání svých kolegů v NATO. Neustále musíme mít na zřeteli, že bezpečí našeho státu a našich občanů je pro nás to nejdůležitější.  Žít v míru a jistotě je pro nás všechny to nejcennější. Přestaňme proto kritizovat a mnohdy zpochybňovat naše členství v tomto spolku úspěšných zemí a buďme hrdým a suverénním národem, který ví, co chce, jde si za tím a to nejen v oblasti bezpečnosti.