Už se zestátňuje, kdy se bude znárodňovat???

Tomio Okamura ukázal, jaké myšlenky se mu honí hlavou. Někde na rozcestí mezi opojným úspěchem ve volbách a mezi poslaneckou lavicí ukazuje, jak si představuje život v této zemi, v naší České republice, a jak mu představa moci zatemnila mysl.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura svými výroky o zestátnění Českého rozhlasu a České televize ohrožuje principy demokracie, uvedl generální ředitel rozhlasu René Zavoral v reakci na pondělní rozhovor šéfa SPD na Radiožurnálu. Dopisem se připojila k Českému rozhlasu i Česká televize a ohrazuje se proti výrokům předsedy SPD Tomia Okamury, který se vyjádřil ve smyslu, že by ČT a ČRo měli být zestátněny. Ředitel ČT Dvořák vyzval představitele politických stran a hnutí, aby bránili principy demokracie a nezávislosti médií. „K tomu se Občanská demokratická aliance hlásí a bude hlásit bude, a to i přes výhrady, které máme k pravidlům, která brání malým politickým stranám více prezentovat své vize, stanoviska a názory“. Říká Pavel Sehnal, předseda ODA.

Lze jen těžko dovodit, co tím pan Okamura myslel. Česká televize není privátní subjekt. Byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 zákonem o České televizi jako televize veřejné služby. Financována je z televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti, přičemž televizní poplatek je rozhodující zdroj příjmů a podnikatelská činnost (reklama, sponzoring aj.) je doplňkový zdroj příjmů. Statutární orgánem je generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období. Kontrolním orgánem je Rada České televize (15 členů) volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na 6 let, s dvouletou obměnou jedné třetiny členů.

Úvahy o zestátnění médií veřejné služby by znamenaly pošlapání demokratického zřízení v Česku. Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo narušení systému objektivního a pravdivého informování veřejnosti,“ Přijímá stanovisko ředitele Českého Rozhlasu Pavel Sehnal, předseda ODA.

„Myšlenkové pochody pana Okamury začínají nabývat jasných kontur. Svět podle Okamury je podobný světu podle Putina. To je směr, kterým by se Česká republika neměla ubírat. Zestátněním veřejnoprávních médií by to mohlo začít a znárodněním soukromého majetku by to mohlo končit. Myslím si, že tohle není představa občanů této země a pokud ano, je to pro mě několik dnů před vzpomínkou na založení Československa dost smutný pohled na vývoj politiky v této zemi. Mít moc nad Českou televizí a Českým rozhlasem by byl konec demokracie v České republice. Nemohu uvěřit, že právě to by si lidé přáli“. Dodává k tématu Pavel Sehnal.