Rozpočet trpí mnohem větším problémem, než je deficit - ODA

Rozpočet trpí mnohem větším problémem, než je deficit