První tisková konference ODA

(Praha) – Občanská demokratická aliance dnes oficiálně zahájila svou činnost a vstoupila tak do českého politického prostředí. „Mám víc než 25 let zkušeností úspěšného podnikání a tvrdím, že úspěšný podnikatel znamená spokojeného zaměstnance a spokojený zaměstnanec je spokojeným občanem. Po celou dobu svého podnikání jsem se staral především o své firmy a své lidi a jsem přesvědčen, že nyní nazrál čas, abych tyto zkušenosti využil i ve prospěch ostatních občanů naší země. To je hlavní důvod proč jsem se rozhodl k obnovení značky Občanská demokratická aliance.“ Uvedl na první tiskové konferenci ODA její předseda Pavel Sehnal.

Předseda strany Pavel Sehnal dnes také představil programové cíle ODA, které jsou obsaženy v dnes zveřejněném dokumentu Programové teze Občanské Demokratické Aliance.

Pro ODA je zcela zásadní, aby stát sloužil občanům, a proto ODA bude prosazovat:
• Postupné snížení daně z příjmu na 15 %.
• Zajistit občanům ČR evropské standardy (zdravotnictví, mzdy, školství apod.)
• Postupné snižování a odbourávání dotací, protože deformují tržní prostředí a likvidují samoregulační mechanizmy volného trhu
• Podporu bydlení, především v oblasti výstavby a dostupnosti, protože podle ODA, občan má mít právo na dobré bydlení
• Zkvalitnění hromadné a individuální dopravy
• Vstup ČR do eurozóny s předpokladem zavedení eura od roku 2023 s podmínkou stability evropského měnového systému

Pro ODA je nyní politickou prioritou etablovat se především na komunální úrovni, ale ambicí ODA jsou i letošní parlamentní volby. „Abychom dokázali programové cíle realizovat, potřebujeme získat podporu a tím i mandát od občanů. Věřím, že ODA bude nejlepší volbou pro ty, kteří chtějí osobní i ekonomickou svobodu, volný trh s minimálními zásahy státu, váží si rodinných hodnot, tradic a národní hrdosti“ dodal předseda ODA Pavel Sehnal.
Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany a podnikatele. Cílem zakladatelů je vytvoření platformy politické strany pravicového typu, která umožní občanům aktivní vstup do politiky v jejich regionu. V celorepublikové působnosti by ODA chtěla nabídnout voličům liberálně-konzervativní přístup, založený na jasně a zřetelně formulovaných cílech. Program strany ODA je a bude vytvářen ve spolupráci s odborníky v daném rezortu.

ODA bude podporovat podnikání. Zásadním rysem programu ODA je omezení vlivu státu a veřejných financí na podnikatelskou sféru. ODA chce bránit tomu, aby veřejné peníze nevstupovaly do sféry, kde je schopen fungovat soukromý kapitál. ODA bude prosazovat, aby peníze, které si občan nebo firma vydělají, zůstávaly z větší části v jejich dispozici.

Milan Řepka
Mluvčí ODA