Předseda ODA Pavel Sehnal jednal s výkonným místopředsedou a hlavním sekretářem Sdružení malých a středních podnikatelů Vietnamu

Praha – Předseda ODA Pavel Sehnal se setkal s výkonným místopředsedou a hlavním sekretářem Sdružení malých a středních podnikatelů Vietnamu (VINASME) panem To Hoai Namem. Hlavním tématem jejich setkání byla debata o možnostech zlepšení vzájemné spolupráce mezi vietnamskými a českými firmami zejména malých a středních podnikatelů. „Česká republika je pro Vietnam tradičním a také velmi perspektivním obchodním partnerem. Osobně si velmi cením, že jsme s panem předsedou Sehnalem hovořili o konkrétních a skutečně reálných možnostech, jak rozšířit naši vzájemnou spolupráci, a to nejen v obchodní oblasti, ale také při přímé průmyslové spolupráci.“ Uvedl po setkání s předsedou ODA Pavlem Sehnalem výkonný místopředseda a hlavní sekretář Sdružení malých a středních podnikatelů Vietnamu pan To Hoai Nam. Sdružení VINASME má v současné době více než 700 000 členů a s více než 48 % se podílí na tvorbě HDP Vietnamu.

Podle předsedy Občanské demokratické aliance Pavla Sehnala je přirozené, že strana, která je politickou platformou pro podnikatele a aktivní občany hledá možnosti, jak zajistit pro české firmy skutečně prorůstový potenciál na základě konkrétních projektů, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. „Možnosti prohloubení naší vzájemné mezinárodní obchodní spolupráce, které jsem měl příležitost s panem Namem probrat, mají velmi konkrétní podobu. Diskutovali jsme už i možnosti případné realizace jednotlivých projektů naší vzájemné spolupráce. Jednoznačně zde vidím i významný potenciál v oblasti kapitálu a vzájemných investic.“ Dodal k setkání předseda ODA Pavel Sehnal.

ODA chce stejně aktivně navazovat mezinárodní spolupráci a zlepšovat možnosti českých podnikatelů i v jiných zemích, a to jak prostřednictvím obchodních komor, tak i přímým jednáním se zástupci sdružení podnikatelů nebo vládami. Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany a podnikatele.

Milan Řepka
mluvčí ODA