PAVEL SEHNAL / SETKÁNÍ S PŘEDSEDOU 03 – Pražská doprava

Špatná komunikace městských částí, nelogické budování administrativních budov v centru metropole a statisíce dojíždějících ze Středních Čech. To jsou jen něketré důvody dalšího kolapsu dopravy v Praze. Další přibližuje PAVEL SEHNAL – předseda ODA.