PAVEL SEHNAL / SETKÁNÍ S PŘEDSEDOU 03 – Pražská doprava