Pavel Sehnal – K demisi vlády

Jako občana tohoto státu, mě to velice mrzí, když si odmyslíme veškeré politické faktory této události, nesmíme zapomínat, že je zde 10 miliónů občanů,

kteří stále čekají na zlepšení životní úrovně,
kteří stále čekají na fungující stát,
kteří stále odvádí své daně, aby za ně dostávali kvalitní službu.

Místo toho je zde opět zmar a období nejistoty.
A jak to vidíte Vy? Dejte nám vědět.