Místopředseda ODA Zdeněk Somr v politickém spektru ČT

I malé politické strany řeší velké politické problémy… Místopředseda ODA Zdeněk Somr v politickém spektru ČT na téma Evropa a její strasti (problémy).