Letňany jako první smart city

Ve čtvrtek, 1. listopadu 2018 se konalo ustavující zastupitelstvo městské části Praha Letňany, na kterém bylo zvoleno nové vedení radnice složené ze zástupců ANO, ODS, ODA a TOP09. V 19 členném zastupitelstvu tak bude mít koalice většinu 11 hlasů. Ve vedení radnice usedne nově také předseda ODA Pavel Sehnal, který má na rozvoj Letňan velké plány.

„Budu z pozice prvního místostarosty usilovat o to, aby se ze Letňan stalo skutečné smart city. To pro mě neznamená jen inteligentní dopravní systémy, chytré bydlení šetřící životní prostředí a zvyšující komfort obyvatel, ale také atraktivní zaměstnání, pokud možno v místě bydliště,“ říká 1. místostarosta Letňan Pavel Sehnal, který má ve své gesci právě rozvoj podnikání a zaměstnanosti. „Rád bych se co nejdříve sešel se zástupci firem, které mají sídlo v Letňanech a projednal s nimi jejich potřeby a možnosti dalšího růstu. Mým cílem je zajistit pro Letňany více pracovních příležitostí a tím i rozvoj celé městské části,“ dodává Sehnal.

Podrobný program pro začínající volební období chce nová šesti členná rada předložit veřejnosti do 100 dní od svého ustanovení. Nově zvolený starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO) bude dohlížet na finance, bezpečnost, dopravu a životní prostředí, sport a veřejnou správu. 1. místostarosta Pavel Sehnal bude mít ve své gesci kromě rozvoje podnikání a zaměstnanosti také administrativní, obchodní a průmyslové zóny, územní plánování a rozvodné sítě. Místostarostka Iveta Lojková (TOP09) bude mít ve své gesci zdravotnictví, sociální oblast, kulturu a volný čas. Místostarosta Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) pak bude mít na starosti školství a legislativu. Zbylé kompetence převezme radní Martin Halama (ODS a Svobodní).

tiskové centrum ODA
press@oda.cz