LADISLAV OPLETAL

ČLEN PŘEDSEDNICTVA ODA


Architekt, projektant a developer staveb. Chce napravit přebujelé administrativy nejen na místních a krajských úřadech, ale i na ministerstvech. K tomuto přesvědčení dospěl především na základě zkušeností z letitých neúnosně protahovaných jednání s úřady  při projednávání územních rozhodnutí a stavebních příprav několika staveb především v Olomouci (např. objekt Spiritualia, dále polyfunkční dům v Olomouci, kaskádové domy a další). Založil projekční kancelář, developerskou společnost a řadu bytových družstev pro výstavbu obytných areálů a jednotlivých staveb. Jeho projekční kancelář se mimo jiné podílela na projektové přípravě 1 700 bytů, a to nejen v Olomouci, ale i v Praze a dalších městech v ČR. Mezi nejzajímavější projekty patří administrativní věžový dům BEA centrum v Olomouci. Z developerské činnosti společností a družstev pak výstavba areálů kaskádových domů v Olomouci o celkových investičních nákladech cca 1,5 miliardy korun. Výstavba byla financována pouze z finančních zdrojů budoucích vlastníků bytů. Developerské společnosti a družstva nikdy nepotřebovaly žádný úvěr. Absolvent fakulty Architektury a urbanismu Vysokého učení technického v Brně se zaměřením na stavby bytových komplexů a urbanismus. Ve volném čase se věnuje rekreačním sportům, zejména turistice, jachtingu a lyžování. Je ženatý a má jednu dospělou dceru.

Proč ODA?

„ Mám 50 letou zkušenost z různých režimů a různých změn zákonů a vyhlášek a tuto zkušenost považuji za dostačující, abych se k systému práce úřadů nejen vyjádřil, ale abych se pokusil prostřednictvím politiky něco změnit. Proto se chci angažovat v podpoře těch politiků, kteří jsou ještě ochotni bojovat za změny. Pro  vstup do ODA mě mimo jiné inspirovala prohlášení jako: „dobře fungující města“„stát musí občanům sloužit“„urychlení práce úřadů“ a „nejde to – musí to jít“. Věřím, že budu v alianci – tj. ve spolku rovnoprávných partnerů, kteří netouží po kariéře politiků, ale jsou aktivní a mají ještě zbytek víry, alespoň v rámci svých odborností a zkušeností, něco v této zemi změnit.