Jak pomoci hendikepovaným lidem

(Praha) –  Může se to stát každému z nás. Stačí malá  nepozornost a zraníte se tak, že budete na vozíčku. Takto postižený člověk musí náhle řešit celou řadu problémů. Musí se vyrovnat se svým omezením (psychicky i fyzicky), musí začít řešit úpravu bytu na bezbariérový, nový způsob dopravy a nákup nezbytných kompenzační pomůcky. Tyto změny mají samozřejmě dalekosáhlý dopad nejen na něho samého, jeho rodinu, ale i práci a finance.

Představitele státu často a rádi demonstrují,  že hendikepovaným spoluobčanům ochotně pomáhají. Pomáhají? V čem taková pomoc má spočívat? V dávkách? Poradenství? Skutečná pomoc by měla být zaměřena na to, aby postižený člověk (nejen vozíčkář) se mohl opět zapojit do běžného života. Být postižený, neznamená být zbytečný. Nejhorší způsob pomoci je ten, že takového člověka vybavíte mizernými dávkami a přestože může klidně pracovat, znemožníte mu jeho realizaci. Takový člověk je pro stát drahý a jeho potenciál je zcela nevyužitý. Samozřejmě ne vždy se postižený člověk může vrátit k „běžnému“ životu. To ovšem neznamená, že nemají být vytvářeny systémové podmínky pro postižené, aby se jim co nejvíce usnadnil život.

Jeden příklad za všechny. Hendikepovaný člověk, který chce „normálně“ fungovat, si musí pořídit celou řadu nezbytných kompenzačních pomůcek, které jsou velmi drahé. Například dobrý mechanický vozík může stát i přes sto tisíc korun. Trestuhodné je, že postižený z kompenzačních pomůcek, které prostě mít musí, platí DPH, sice snížené na 15%, ale platí. Je nasnadě, že snaha státu vydělávat na postižených je nemorální. Nejen, že se jim tak nezbytné pomůcky, které si rozhodně nekupují z rozmaru, ale z nutnosti, prodražují, ale ani příspěvek do rozpočtu státu takto získaný účetní bilanci státu výrazně neposílí.

ODA ve své politice se zaměřuje také na hendikepované spoluobčany. Cílem této politiky má být vytvoření takového systému, který jim umožní v maximálně možné míře vrátit se ke své práci a být soběstační, aby nemuseli být zcela závislí na státu. Je to výhodné nejen pro stát, ale i pro sebevnímání hendikepovaných lidí. Ti, kteří pak opravdu nemohou si pomoci sami, mají mít takovou sociální pomoc, která jim vytvoří důstojné podmínky pro život. Jednou z pomocí, který by ODA chtěla realizovat, je možnost vrácení DPH za kompenzační pomůcky. Jde o opatření systémové a hlavně účinné. Pokud by taková možnost byla zavedena, řada našich hendikepovaných spoluobčanů ji nejen ocení, ale hlavně ji hned pocítí ve snížení výdajů na kompenzační pomůcky.

Ing. Jan Skalický
Expert ODA