Hrozí, že pražští zastupitelé zlikvidují průmysl v Praze

Výbor pro územní plánování a rozvoj a následně zastupitelstvo hlavního města Prahy projednává stovky a stovky žádostí o změnu územního plánu. Některé z nich mají pouze technický charakter, snaží se přizpůsobit územní plán skutečnému využití pozemků. Drtivá většina podnětů však směřuje k tomu, aby se postavili další stovky a tisíce bytů. Někteří členové výboru radikálně argumentují pro zachování zeleně, to je fajn. 

Bohužel se nenašel žádný zastupitel, který by si uvědomil, jak rychle mizí z Prahy průmysl. Dřívější průmyslové čtvrti – Karlín, Smíchov, Hloubětín se postupně mění v bytové či administrativní komplexy. Poslední ostrůvek výroby s vysoce přidanou hodnotu, letecký průmysl v městské části Letňany také nemá na růžích ustláno. Během několika let bude obestavěn novým sídlištěm. 

Najdou pražští zastupitelé shodu na tom, že ke každému novému bytu vytvoří alespoň jedno pracovní místo pro lidi, kteří chtějí a umějí pracovat rukama a hlavou? Právě velká rozvojová území Prahy se nabízejí, aby tyto plochy s výrobou nabídly. 

Pavel Sehnal
1. místostarosta Prahy 18
předseda ODA