Čert aby se v tom vyznal!

Dnes si možná malí školáci připadali jako v pohádce, kde celé království je potaženo černým suknem a všichni jsou v černém. Protože v černém se dnes rozhodli protestovat mnozí učitelé.

Na jedné straně probíhal na Ministerstvu školství slavnostní ceremoniál ocenění 47 učitelů, na druhé straně v mnoha školách probíhaly protesty učitelů.

Na jedné straně naši učitelé dostali od 2013 přidáno nejvíce ze všech státních zaměstnanců, na straně druhé jsou dle předsedkyně Učitelské platformy jedněmi z nejníže ohodnocených v OECD.

V jeden den Poslanecká sněmovna schválila nárůst platů učitelům, v den druhý toto usnesení zrušila. A zrušila tak usnesení, které vládu zavazovalo k růstu platů učitelů v roce 2020 na 130 procent průměrné mzdy.

V diskuzích pod články o finančním ohodnocení této profese jedni píšou, že si vyšší platy zaslouží, druzí vyjadřují opak. Čert aby se v tom vyznal!

A co děti? Okamžitě nabíhá asociace pokračovat textem známé písničky skupiny Katapult – Mají si kde hrát? Ale tady nejde o to, jestli si naše děti mají kde hrát. Ale o to, zda mají schopné učitele, kteří je dokáží učit tak, aby je to ve škole bavilo, a proto chodily do školy rády a rády se učily předměty, pro které je právě ten učitel musí nadchnout. Protože tady jde o všechno. O naši budoucnost. Protože ať to zní jakkoli jako klišé, nelze pochybovat o tom, že naše děti jsou naše budoucnost. A tím je za ODA řečeno vše.

Přidejme našim pedagogům a také jim popřejme k dnešnímu svátku, Dni učitelů. Přidejme jim, aby chodili do svého zaměstnání s pocitem, že za svojí práci jsou správně ohodnoceni. Oni do těch škol budou chodit s nadšením, které na naše děti budou přenášet. Nebo v to alespoň doufejme.

Tým ODA