BLUETV / BLUEPOINT – DISKUSE ŠKOLSTVÍ

Vzděláváme žáka podle jeho skutečných nebo domnělých schopností a potřeb? Jsou současné školy opravdu instituce garantující vzdělávání všech žáků? Měl by ředitel školy být nejen nositelem povinností, a měl by mít k dispozici dostatek nástrojů a prostředků, aby mohl svým organizačně-pedagogickým povinnostem reálně dostát? Mají školy funkční kariérní řád? Nemáme zbytečně moc gymnázií a málo učňovských škol? —————————————————————— Odpovědi nejen na tyto otázky hledá RNDr. Zdeněk Somr se svými hosty v pořadu BLUE POINT televize BLUETV, tentokrát z centra Hané z Olomouce.