Děkujeme všem za přízeň…

Občanská demokratická aliance Vám všem přeje Vánoce plné pohody a v roce 2018 mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň i za Váš čas a úsilí, které jste věnovali naší politické straně, a těšíme se na vzájemnou spolupráci i v roce následujícím.

 

Za Občanskou demokratickou alianci

Pavel Sehnal, předseda ODA