17. listopad není jen svátek…

Dnešní den je ve znamení dvou událostí moderních českých dějin spojených se studenty českých vysokých škol.

17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát let později vypukla sametová revoluce.

Oba datumy v sobě nesou jasný vzkaz. Nikdy se nevzdávat a nepodávat si ruce s nesvobodou, s útlakem a tyrany.

Je smutným poznáním, že i dnes, v naší svobodné zemi existují síly, které by si přály opak. Lidé, kteří chtějí koncentrovat moc do svých rukou a vládnout podobně, jako vláda jedné strany od roku 1945 do listopadu 1989. Ještě smutnější ale je, že se najde dost lidí, kteří ztratili paměť a uvěří jim.

Svoboda je jako zaklínadlo, v minulých dekádách se o ní mnoho hovořilo a často se díky slovům o svobodě dělaly nesprávné věci. V české politice došlo k tomu, že jí mnoho lidí nevěří. Ztratili důvěru v nejen v politiku, ale i v sebe samotné. K čemu je svoboda, když bydlíte pod mostem a přikrýváte se krabicí od ledničky. Pádný argument. My v ODA přicházíme s myšlenkou, jak vrátit slovům smysl. Jak chránit a podpořit slabé a zároveň nesrážet ty, kteří si vlastní vůlí a pracovitostí pomohli sami. Chtěli bychom obrátit myšlení lidí, získat si podporu těch, kterým není lhostejné, kam se opět otáčí kormidlo našich moderních dějin. Nechceme, aby vítězila zášť a závist, ale aby panovala sounáležitost, pracovitost a odpovědnost.

Kolem nás se odehrává podivný příběh. Jakási plíživá, skrytá revoluce, kdy se naší zemi pokouší řídit stejně naladění lidé, jako byly ti, kteří v sekretariátech řídili chod naší země do roku 1989. My tvrdíme, že vývoj naší země má být evoluce. Vývoj, který pomůže všem lidem žít lepší život v pohodlných městech a ve svobodě. V pohodlí, s jistotou práce a spravedlivé mzdy. Nevěříme falešným mesiášům a prorokům. Věříme v sebe, v občany této země, v pracovitost a ve svobodu.

Vaše ODA