Zvláštní zdanění bank?

(Praha) – Zavedení zvláštní bankovní daně směřující k vyššímu zdanění bank chtějí prosazovat sociální demokraté, a to z důvodu odlivu zisků do zahraničí.

Technicky je samozřejmě možné, aby různé sektory byly daněny různě. Je také pravdou, že v některých evropských zemích bankovní daň existuje, ale to neznamená, že je to tak správné.
Z hlediska stability společenských a hospodářských vztahů je tento přístup (zavedení rozdílných daní) nežádoucí, neboť odstraněním „jednoho problému“ způsobíme vznik mnoha dalších. Opět se budou novelizovat zákony, zvýší se počet paragrafů a tím jejich nepřehlednost. V bankách budou odborníci zjišťovat, jak toto navýšení obejít. Rovněž vyvstane otázka typu „když mohou mít banky vlastní způsob zdanění, proč by to nemohly mít i jiné sektory, když se jim zrovna daří“, nebo „proč by některé sektory nemohly mít naopak daně nižší, když se jim zrovna nedaří“.
Bankovní sektor je silně regulován, počet bank je omezen. Proto přenesení tohoto dodatečného „nákladu“ na občany a podnikatele nebude pro banky nijak komplikované.

ODA prosazuje snížení byrokracie a odstraňování výjimek ze zákonů, aby nedocházelo k deformaci podnikatelského prostředí. Neustálé změny zákonů způsobené neuváženými rozhodnutími politiků způsobují pouze chaos a nárůst administrativního zatížení jak podnikatelů, tak i občanů.

Ing. Petr Kachlík
člen Rady ODA