Zrada na voličích

Občanská demokratická aliance poukazuje na politicky nekorektní jednání lídrů kandidátek politických stran, kteří kandidovali do poslanecké sněmovny v letošním roce.

V mnoha případech se jednalo o hejtmany nebo jiné volené funkce. Poté, co jsou tyto osoby zvoleny do parlamentu, odstoupí a na jejich místo nastupuje náhradník. Toto jednání pokládáme za zradu na voličích, kteří předpokládali, že se kandidát do poslanecké sněmovny ujme své funkce. Díky tomu se do poslanecké sněmovny budou dostávat druhořadí politici.

Občanská demokratická aliance proto vyzývá, aby právoplatně zvolení poslanci skutečně zaujali místo v poslanecké sněmovně a odstoupili ze svých dřívějších funkcí. Není přece možné, aby voliči, kteří se rozhodovali podle osobností v čele kandidátek, byli takto podvedeni.

Pavel Sehnal
Předseda ODA