Zastupitelé měst a obcí zvolení za ODA se sešli v Hranicích. 👍👍