Zaprášený JFK

Věříme v neuvěřitelnou vnitřní sílu lidí a energii věci měnit k lepšímu. Věříme i následujícím slovům Johna Fitzgeralda Kennedyho, kterými se řídí i celá ODA, která se snaží o KRÁSNÁ MĚSTA, KRÁSNÝ KRAJ a KRÁSNOU ČESKOU REPUBLIKU. „Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.“

Přestože se Kennedy potýkal s řadou závažných zdravotních problémů a byl prezidentem necelé tři roky, jeho odkaz je skutečně mimořádný. Jeho ekonomická opatření odstartovala nejdéle trvající ekonomický rozmach od druhé světové války, před svou smrtí navrhl plány na snížení chudoby. Snažil se předcházet válečným konfliktům a blaho společnosti pro něj bylo vždy na prvním místě. I proto další jeho slova, byť stará půl století, nelze bohužel ani dnes a ani v naší společnosti, brát na lehkou váhu: „Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se člověk spolehnout nemůže. Mnozí vedoucí politikové jsou společensky bezvýznamní, charakterově podlí a pro svůj úřad naprosto nepřipravení. Někteří z nich jsou pouze levní demagogové, jiní zbohatlíci, kteří svůj politický mandát prostě koupili. Je dost i těch, kteří se řídí pouze nízkými stranicko-politickými předsudky a jinak nevědí zhola nic.“

Dnes je to přesně 55 let od okamžiku, kdy 35. americký prezident John Fitzgerald Kennedy byl postřelen a následně zraněním podlehl. Těžko bychom v americké moderní historii hledali populárnějšího prezidenta než Johna Fitzgeralda Kennedyho, jehož jméno Američané stále zkracují na JFK. I půl století od chvíle, kdy život politické superhvězdy ukončily výstřely, spekulace, jak to s Kennedyho smrtí vlastně bylo, zůstávají nejen v USA diskutovaným tématem. V průzkumu deníku Washington Post, 62 procent Američanů uvedlo, že si myslí, že atentát nebyl dílem osamoceného střelce Oswalda, ale výsledkem větších intrik.

Násilná smrt zajistila prezidentovi, který rozhodně nebyl bez chyb ať už v osobním životě, či ve svých politických krocích, image legendy. Způsob jeho prezidentování schvaluje podle uznávaného Gallupova ústavu 85 procent Američanů. Když před pěti lety vybírali z posledních jedenácti prezidentů, hodnotili jako nadprůměrného (v 74 procentech) právě Kennedyho.

Absence historické paměti se ale začíná projevovat u všech mladých generací a to na celém světě jak u významných událostí, tak samotných legendárních jedinců. Výzkumy v USA totiž naznačují, že se Kennedyho kouzlo postupně vytrácí. Mladí Američané v průzkumu Nova Southeastern University uvedli v téměř polovině odpovědí (45 procent), že Kennedyho odkaz nemá na jejich život žádný vliv.

V České republice zase podle průzkumu agentury NMS Market Research téměř polovina mladých lidí neví, co se stalo v letech 1938, 1948 a 1968 a každý druhý člověk ve věku 15 až 24 let nemá ani základní historický přehled. O tom, že bylo Československo před padesáti lety přepadeno a poté okupováno, nic podle průzkumu netušilo 46 procent mladých. Mnichovskou dohodu v září 1938 nedokázalo správně zařadit 46 procent lidí, nejen těch mladých. U roku 1948 správně odpovědělo 65 procent dotázaných. Největší povědomí má veřejnost o roku 1918, tedy že v tomto roce vzniklo samostatné Československo.

Kde hledat příčiny? Nepochybně je to současnou politickou kulturou, nebo spíše nekulturou, kterou současné tzv. elity denně předvádějí doslova online. Ještě větší vliv se nachází jistě v rodinách a školách a v tom, jak a o čem rodiče a učitelé s dětmi mluví. Dějepis by měl být plný příběhů a nadčasových výroků a myšlenek a nejen pouhá časová osa se soupisem odosobněných letopočtů.

Toho si byl naštěstí JFK vědom a mnohými svými projevy výrazně ovlivnil nejen svou dobu, ale předal je i budoucím generacím. Za symbolický výrok, který se promítl i do jeho vlastního života, lze považovat: „Člověk může zemřít, národy mohou vzkvétat i upadat, ale myšlenka přetrvává.“ Ve svém inauguračním projevu uvedl nezapomenutelnou větu: „Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země  — zeptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi.“ Přestože se tento výrok stal jedním z nejcitovanějších výroků politického marketingu dodnes, málokdo mu ve skutečnosti rozumí. Vlastenecké vyznění těchto slov má u současné generace bohužel už jen nádech nepoznané národní hrdosti, kterou zjevně neoživilo ani letos připomínané sté výročí vzniku Československa.

Press ODA