Vyjádření předsedy ODA Pavla Sehnala k nošení celotělových plavek v České republice

V reakci na diskuzi s oblékáním islámských žen do celotělových plavek se přikláním ke stanovisku paní ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

Je na místě, aby vláda zaujala ve věci cizineckých menšin a cizinců vůbec zásadnější postavení. Při nečinnosti vlády je na zastupitelstvu města – obce, aby formou vyhlášky rozhodlo, které věci jsou v souladu s naší kulturou v daném regionu a které ji překračují. O vhodnosti oblečení na plovárnu, do školy, do divadla, nebo třeba do obchodního centra by neměl rozhodovat provozovatel takového zařízení. Na provozovateli zařízení je odpovědnost, aby zákon, nebo vyhlášku dodržoval.

Umím si představit, že vyhláška města – obce se může lišit kraj od kraje. Islámské ženy zahalené šátky mohou v lidech skutečně vyvolávat obavu či nespokojenost v celé zemi.

Francie byla jako jedna z prvních evropských zemí radikální a zákonem zakázala používání celotělových plavek. Následně soud tento zákon zrušil jako protiústavní.

Protože není žádný český zákon, ani vyhláška, která by omezovala nějaký typ oblečení, je asi nejsprávnější cestou, že se provozovatel zařízení řídí přiměřeně judikáty Evropské unie. Chceme-li upravit věci v Česku jinak, apelujme na vládu, ať místo planých a nereálných slibů řeší věci, které občané skutečně vyřešit chtějí.

Pavel Sehnal
Předseda ODA