VŘSR! Mějme se na pozoru…

Občanská demokratická aliance je pravicovou stranou. Většina našich členů si dobře pamatuje období před rokem 1989, ve kterém i v naší zemi doznívaly výstřely z Aurory. Byly to doby, kdy jsme neměli svobodu, kdy tehdejší Československo bylo před hospodářským zhroucením a snaha o tzv. perestrojku vedla k definitivnímu zhroucení vlády komunistické strany v naší zemi.

Komunismus je politická ideologie, požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly. Moc poprvé získali komunisté v Rusku roku 1917, a sice říjnovou revolucí pod vedením V. I. Lenina. Mnoho historiků se zabývalo a stále zabývá ideologií komunismu. Mnoho se hovoří o zhoubnosti této ideologie. Faktem, který snad nikdo nemůže vyvracet je, že za snahou vybudovat beztřídní společnost, společnost, ve které se mělo žít šťastně, zůstala nejen krvavá stopa, ale také hospodářsky zdevastovaná významná část světa.

Pokud si dnes připomínáme výročí „výstřelu z Aurory“ měli bychom se mít na pozoru. Nejen před komunismem, ale také před fašismem a dalšími zhoubnými ideologiemi. Vážme si demokracie, svobody a svých práv. Ještě dnes Ruští komunisté na Rudém náměstí mávají transparenty velebícími Stalina, Lenina a mocný Sovětský svaz. I u nás se najdou lidé, kterým ještě stále nedochází, že tzv. socialismus nebyl dobou, která tuto republiku vedla k rozkvětu.

Už se nám zdálo samozřejmé, že vývoj v naší zemi není možné vrátit zpět. Atmosféra v naší zemi v poslední době v nás ale vyvolala pocity, že o onu samozřejmost je potřeba znovu aktivně usilovat. ODA bude vždy chránit principy, na kterých po roce 1989 vyrostla naše Česká republika. Vítáme do svých řad lidi se stejným viděním světa.

Zdeněk Somr
1.místopředseda ODA