VODA NAD ZLATO

Na pátek 22.3. připadá Světový den vody, komodity, kterou všichni bereme jako samozřejmost a v paralele s pohádkou „Sůl nad zlato“ si ji taky nevážíme, jak si zaslouží.

Občanská demokratická strana ve svém programu dlouhodobě usiluje o vyšší ochranu přírodních zdrojů vody. Navrhuje vybudování hrází a suchých poldrů, které zadrží vodu v krajině a současně ochrání před povodněmi. Dalšími způsoby udržení vody je obnovení přírodních koryt řek a další protierozní opatření spočívající například ve výsadbě větrolamu, které eliminují nadměrné vysychání půdy.

Všichni si musíme uvědomit, že voda je životodárná tekutina, nezbytná nejen pro život lidí, ale také zvířat a dalších živočichů. Nedostatek vody bude generovat výrazné zdražení potravin a tím obecně zvýšení celkových nákladů na život. Na druhé straně snížení našich životní standardů. Tuto skutečnost si musíme uvědomit v době, kdy se s touto situací dá ještě něco dělat.

Nesmíme připustit, aby byla zanedbána podobně jako kůrovcová kalamita, která mimo jiných katastrofálních dopadů na krajinu také přispívá k úbytku vody.