V životním zájmu Velké Británie i České republiky je zachování unie