Strategie a lejstra, lávky a mosty!

ODA se dlouhodobě profiluje jako odpůrce dotací. Převážně kritizuje dotace, které směřují do soukromého sektoru a deformují podnikatelské prostředí. Nicméně je zřejmé, že i dotace, které směřují do veřejného sektoru nejsou účelné.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil při kontrole projektů na rozvoj vzájemné spolupráce obcí a místních partnerství z let 2010 až 2016 řadu pochybení. Na projekty šlo převážně z evropských fondů 619 miliónů korun, které však byly utraceny převážně na mzdy a odměny osob, které byly do projektů zapojeny.

Z 619 miliónů šlo na platy 586 miliónů korun. Z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty. Podle NKÚ byl však přínos strategií a metodik mírně řečeno nejasný.

Dotace do veřejné správy na tzv. „měkké“ projekty, po kterých zbývá jen hromada směrnic, strategií a nepoužitelné „navoněné nic,“ jsou příšernou ukázkou toho, kam by dotace rozhodně neměly směřovat. ODA má jinou představu, jak by měli kraje, obce a města využívat prostředky plynoucí z dotací.

Dotace mají vždy nějaké určení, které si samospráva nevymyslela. Takže říkáme jasně, že prostředky, které směřují do takových uměle vytvořených projektů, jsou vyhozené peníze.

Tím, kdo ovlivňuje, jakým způsobem bude Česká republika využívat prostředky plynoucí z EU nejsou ani obce, ani kraje. Tím, kdo má anebo by měl mít hlavní slovo při určování strategie státu, jak nakládat s penězi z Evropských fondů je stát. Pokud dopustí naše vláda, potažmo úředníci z ministerstev, abychom nedokázali směřovat peníze do smysluplných projektů, stane se pak velmi snadno, že je veřejnost neprávem naladěna negativně vůči Evropské unii.

Padají nám totiž mosty a lávky. Za 619 milionů by jich asi bylo opraveno či nově postaveno mnoho. Existence, kvalita a bezpečnost dopravní infrastruktury by měla být hlavním cílem evropských dotací. Také rekonstrukce nemocnic, škol, výstavba domovy pro seniory. To jsou projekty s trvalou hodnotou. A takové projekty ODA ve své politice podporuje.

 

Po papírovém mostě řeku nepřejdete.

 

Pavel Sehnal

Předseda ODA