STAŇTE SE PŘÍZNIVCI

Osoba, která splňuje podmínky členství, ale nechce se stát členem Strany, může získat statut příznivce Strany. Příznivec je oprávněn účastnit se jednání orgánů Strany, která jsou podle těchto stanov veřejná, může mu být uděleno slovo, rozhodne-li o tom orgán, jehož jednání se účastní a má právo být informován o činnosti Strany. Příznivec je povinen podporovat Stranu v její činnosti, propagovat ji a dbát na její dobré jméno.