STAŇTE SE PODPOROVATELI / DARUJTE

Číslo transparentního účtu ODA: 2301247874/2010 vedený u FIO banka, a.s.
Tento účet slouží výhradně pro zasílání sponzorských darů. Není určen pro placení členských příspěvků!

Upozorňujeme potencionální dárce, že je třeba v souladu s ustanovením § 17b odst. 1 zákona o sdružování v platebním příkazu uvést účel platební transakce, tedy zpravidla dar (pokud možno s bližší specifikací, zda se jedná o dar na volby či na provoz politické strany, je-li účel v darovací smlouvě specifikován).

Dárce je povinen při poskytnutí daru uvést v platebním příkazu do zprávy pro příjemce účel této transakce, tj že se jedná o dar politické straně, jinak hrozí porušení zákona.

Další osoby, které se nechtějí nebo nemohou stát členy Strany nebo jejími příznivci, se mohou stát jejími podporovateli. Podporovatel je oprávněn být informován o činnosti Strany

Darovací smlouva ke stažení ZDE: