Stanovisko Občanské demokratické aliance k situaci v Katalánsku.

Katalánsko se rozhodlo formou referenda mezi obyvateli rozhodnout o možnosti osamostatnění od Španělska. Španělská vláda se s tímto postupem neztotožnila a za pomoci bezpečnostních složek státu zasáhla proti tomuto referendu.

Občanská demokratická aliance v prvé řadě odsuzuje násilný postup španělské vlády. Podle našeho názoru měla nechat referendum proběhnout a následně zaujmout stanovisko, zda a jakým způsobem bude postupovat s cílem udržení jednotného Španělska. Násilí je ta nejhorší forma prosazování moci státu.

Občanská demokratická aliance zastává názor, že Evropa by se neměla dále atomizovat. Současné rozdělení do jednotlivých zemí pokládáme za konečné. Občanská demokratická aliance v rámci svého volebního programu prosazuje větší nezávislost regionů, tzn. v našem případě krajů. Pokud mají jednotlivé územní celky dostatečnou samostatnost, aby rozhodovaly o vlastní infrastruktuře, o podpoře domácího průmyslu a vyžití občanů, nebudou důvody k tomu, aby regiony požadovaly větší míru samostatnosti, tzn. vytvoření samostatného státu.

Pavel Sehnal
Předseda ODA