Senátní volby 2018

Financování kandidujícího subjektu na Volby do Senátu PČR 2018, obvod 39, Trutnov

DATUMJMÉNO / NÁZEVIČ / DATUM NAROZENÍOBECHODNOTA DARU
A BEZÚPLATNÉHO PLNĚNÍ
11.12.2017

Blanka Horáková
12.01.1976
Trutnov
20 000,00 Kč
  • číslo volebního transparentního účtu ODA: 2201329055/2010 vedený u FIO banka, a.s.