Sektorová bankovní daň je nesmysl

Praha – Člen předsednictva a Rady Občanské demokratické aliance Petr Kachlík dnes označil návrh na zavedení speciální sektorové daně za ekonomický nesmysl. „Bankovní trh je v České republice silně regulován a pro bankovní ústavy není žádný problém přenést tyto dodatečné náklady na klienty,“ uvedl v této souvislosti člen předsednictva Občanské demokratické aliance Petr Kachlík. Podle něho by takový krok přinesl pouze zvýšení bankovních poplatků a úrokových sazeb z půjček.

Petr Kachlík přitom považuje za nejnebezpečnější skutečnost, že politici a lobbisté mohou usilovat o rozšíření modelů různých sektorových daní i na jiné obory podnikání. „Znamená to zvýhodnit jednu skupinu podnikatelů oproti jiné a porušit tak tržní prostředí,“ řekl člen Rady ODA Petr Kachlík. V souvislosti s odlivem kapitálu z České republiky je pak přesvědčen, že „pokud bude v České republice stabilní podnikatelské prostředí s předvídatelnými změnami, pak k odlivu kapitálu v tak masivní míře nebude docházet, protože zahraniční investoři budou uvolněný kapitál a zisky opět reinvestovat v České republice.“

Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany a podnikatele. ODA je moderní pravicovou stranou, která podporuje podnikání rozvoj demokracie. Občanská demokratická aliance prosazuje postupné snižování daní a omezení vlivu státu a veřejných financí na podnikatelskou sféru. Cílem ODA je umožnit občanům aktivní zapojení do politiky.

Milan Řepka
mluvčí ODA