Reálná cesta k udržitelnému růstu mezd…

(Praha) – V letošním roce parlamentních voleb se vládní sociální demokracie vydala cestou podpory požadavků na růst mezd, přičemž ČSSD horuje nově pro tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Nic proti tomu, ale taková politika má podle názoru ODA velké zpoždění. Připomeňme si, že před 10-15 lety do Česka tehdy vládnoucí socialisté zvali hlavně firmy, které by nejlépe formou práce ve mzdě zaměstnali co nejvíce lidí. Vládní dotace na jedno takto vytvořené a převážně nízce placené pracovní místo dosáhla až dva milionů korun. Zahraniční investoři se také mohli těšit s 10letých daňových prázdnin. Je relevantní otázkou, zda takoví investoři po vyčerpání všech pobídek nepřesunou aktivity do zemí s ještě nižšími náklady. Přitom transfery dividend zahraničním vlastníkům dosahují až 300 miliard korun ročně.

Celá vládní koalice vedená ČSSD v posledním období podstatně zvýšila platy ve státním sektoru
a pro podnikatele pak zvýšila náklady nařízením růstu minimální mzdy. Důsledkem je mj. fakt, že v nepodnikatelské sféře podle Českého statistického úřadu vzrostla ve IV. čtvrtletí 2016 průměrná mzda nominálně o 6,1 % na 31.548 korun, kdežto v podnikatelské jen o 3,7 % na 28.833 korun. I když lze pochválit fakt, že ve státním sektoru byly zvýšeny také platy učitelům o 7,4 % na průměrných 31.047 korun a rovněž policistům a hasičům, narostly bohužel rovněž další neproduktivní výdaje státu spojené s bobtnáním administrativy a byrokracie. Na růst mezd nejvíce ve státním sektoru ale už zareagoval pružně trh, což se projevilo poměrně markantním růstem cen potravin a dalších produktů a služeb. V únoru už tak inflace podle ČNB dosáhla 2,5 % a má tendenci dále růst. To samozřejmě devalvuje příslušný růst mezd.  Počty státních zaměstnanců v posledních čtyřech letech stále rostou a činí kolem 440 tisíc lidí. Dle studie CERGE už v roce 2014 činil ale celkový počet zaměstnanců tuzemského veřejného sektoru 935 tisíc osob, tedy téměř pětinu pracovní síly země. Podle studie OECD Government at Glance z roku 2015 dosahovala zaměstnanost v českém veřejném sektoru v přepočtení na plné úvazky takřka 35 % z celkového počtu zaměstnanců, což je vůbec nejvíce z nejvyspělejších zemí světa včetně tradičně silných veřejných sektorů ve Skandinávii. Jaké jsou ale cesty k reálnému a udržitelnému růstu mezd? Jak známo, export se na HDP České republiky podílí z 80 %, přičemž z celého vývozu směřuje bezmála 84 % do ostatních zemí Evropské unie.  Míra zdanění českých zaměstnanců dosahující dle studie banky UBS ze superhrubé mzdy až 57 % a patří k nejvyšším v celém vyspělém světě. Ovšem česká vláda jakékoli myšlenky na snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění odmítá s poukazem na výpadky v penzijním systému.Český průmysl zaměstnává cca 37 % pracovníků a podílí se na HDP rovněž stejně 37 %.

To ovšem vypovídá o nedostatečné produktivitě v českých průmyslových podnicích. Dle Eurostatu zaměstnanec v Česku vyrobí za hodinu práce jen 71,4 procenta toho, co zvládne za stejný čas průměrný pracovník v EU, přičemž tento údaj ještě zhoršuje fakt, že Češi za celý rok odpracují víc hodin než průměrný Němec nebo Švéd. Dle expertů ODA je zapotřebí místo výroby dílů a součástek nutno podporovat produkci finálních výrobků. Ty generují vyšší marže, díky nimž mají firmy víc peněz na platy zaměstnanců. Národní produktivitu práce mohou zásadně zvýšit investice firem do moderních technologií snižujících náklady a zvyšujících ziskovost. Aby čeští podnikatelé mohli investovat do high-tech a růstem produktivity práce financovat náklady na vyšší mzdy, potřebují méně svazující administrativy a byrokracie a také nižší daně.

Proto ODA požaduje snížení daní právnických osob na 15 %.Spotřeba lidí se dnes podílí na růstu HDP z poloviny. Ale zajistit zdravý reálný růst mezd může dle ODA jen rostoucí produktivita podniků, o kterou se jak známo nemohou starat rostoucí počty úředníků, ale především zdravý podnikatelský sektor.

Milan Smutný
podporovatel ODA