Reakce na glosu v MF Dnes 03.07.2017

Deník MF Dnes dne 3.7.2017 otiskl glosu Davida Rožánka, ve které se pan Rožánek dopustil faulů, na které musím reagovat.

Je možné chápat glosu pana Rožánka jako text vycházející z emocí, nostalgie a psaný s jistou dávkou zuřivosti.Obsahuje však několik nepravd, na které bych rád reagoval.

Obvinit současnou ODA z „krádeže“ považuji za neomalenost. Název ODA jsme zvolili, jako naši značku, z prostého důvodu. Chceme tím dát najevo, že je nám blízký program bývalé ODA. Že uznáváme hodnoty, na kterých vyrostla. Tedy že se orientovala na výrazně pravicové a liberálně-konzervativní voliče. Takový politický subjekt na naší politické scéně chybí. Je myslím velkým neporozuměním, že jsme tento název zvolili proto, že nám z jakési nostalgie navrátí původní voliče. Naopak, díky ne úplně povedenému ukončení činnosti ODA jsme museli zvažovat mnohá rizika, která plynula z tohoto kroku. Původní ODA doplatila na nepříliš povedené angažmá v první vládě Václava Klause, ze které po skandálu s financováním ODS vystoupila, aby pak následně zaujala posty ve vládě (tzv. úřednické) Josefa Tošovského. V té době už původní ODA zmítaly potíže s financováním strany a strana postupně zanikla.

Nechceme bojovat s původními zakladateli strany, umíme si představit, že jejich étos, rady a názory bychom přivítali i dnes. Ovšem, zdá se, že daleko víc je pro bývalé členy ODA snaha být vidět kritikou současné, chcete-li „nové“ ODA, než programová debata a snaha vrátit na politickou scénu jejich „dítě“.

I z reakcí bývalých významných členů ODA, kteří jsou nám jako osobnosti velmi blízcí, je patrné, proč původní ODA zanikla. Řevnivost, individualismus, nevraživost. To je patrně pro každou politickou stranu předzvěst jejího zániku.

Nikde jsem se nedočetl, že by podnikatel nemohl založit politickou stranu. Pokud pan Rožánek obviňuje současnou ODA z marketingového přístupu, dám mu (možná překvapivě) za pravdu. Ano, politika je v současné době do značné míry marketing. Kdo to nepochopil, je na nejlepší cestě pohřbít politický subjekt. Příkladem budiž etapa v životě Občanské demokratické strany a současný příběh sociálních demokratů.

Jsme stranou pro chytré a přemýšlivé lidi. Lhostejno, zda jsou dělníky, profesory, či třeba lékaři. Nejsme stranou pro politikáře, rozhádané individualisty a pro ty, kteří dělí společnost na elity a plebs.

Nejsme a nebudeme populisty. Budeme trvat na našem vidění světa. Vítáme každého, tedy i členy původní ODA, aby přispěl k obrodě pravicové a liberálně-konzervativní politiky. Nechceme se dohadovat o malichernostech a odmítáme půtky o název. Sebrali jsme jej zašlapaný do bláta. Odhozený jako použité a staré noviny, ale myslíme si, že obsahuje hodnoty, které naše společnost zoufale potřebuje.

Na rozdíl od pana Rožánka si nemyslím, že ODA svou historickou úlohu již splnila. Naopak, myslím si, že má velkou šanci jí teprve naplnit. S novou silou, s původními hodnotami a s respektem k současnosti.

Pavel Sehnal, předseda ODA