Proč vládní strany nemají odvahu zpřehlednit náš právní systém?

Businessman or minister holding a bible open to John 3:16. White background.

(Praha) –  Představitelé vlády si zvykli chlubit se tím, kolik zákonů předložili parlamentu a kolik jich bylo schváleno. Čím více jejich zákonů uspělo, tím více jsou – podle svého mínění – ve své práci úspěšní.  Jakékoliv množství schválených zákonů však rozhodně nevytváří hodnověrný obraz o skutečné kvalitě práce jednotlivých ministrů vlády. Naopak svědčí o neustálém zahušťování našeho právního řádu, z něhož se stala džungle; nepřehledný systém plný protiřečících si a mnohdy zmatených předpisů. Už ani sami právníci nejsou schopni se plně vyznat v tom, co a jak u nás platí. A parlament přijímá další a další zákony, novely zákonů a novely novel, které již v okamžiku přijetí čekají na další novelizaci.

Žádná z vládních stran, přes veškeré proklamace, nemá odvahu pustit se do zpřehlednění českého právního řádu a nastavení jasných pravidel vzniku zákonů a jejich novel. Důvodů je hned několik. Předně to vyžaduje důkladnou přípravu a dohodu s ostatními stranami, že k zpřehlednění právního řádu musí dojít. Zároveň to není akce na jedno volební období a její realizace sebou nese více rizik a problémů než bonusů. A v neposlední řadě, chaos vyhovuje celé řadě lidí, kteří na něm nepokrytě vydělávají a využívají jeho nedostatků k vlastnímu obohacení.

ODA má, na rozdíl od ostatních politických stran, odvahu iniciovat zjednodušení a zpřehlednění našeho právního řádu. Považuje to dokonce za svůj významný, dlouhodobý úkol, jehož naplnění pomůže skutečně všem občanům České republiky. Protože jen přehledné a předvídatelné právní prostředí má smysl. Zákony mají totiž vznikat pro lidi, nikoliv proti nim!

Ing. Jan Skalický
expert ODA