Přístup generace Z k rodičovství – vážně je prognóza tak špatná?

(Praha) – „Mladí lidé jsou samé studium, cestování, koníčky, osobní rozvoj – na děti nemají ani pomyšlení!“
Můžeme tento názor, který slýcháme relativně často, považovat za správný? Částečně snad ano. O to, že za poslední léta vzrostl věk prvorodiček, se přít nelze, stejně tak o skutečnost, že přibývá vysokoškoláků a pro mnoho lidí se tak vstup do samostatného života posouvá o několik let. Ano, dnešní dvacátníci a třicátníci povětšinou založili nebo budou zakládat rodinu později, než jejich rodiče. Otázkou ale je, zda tak činí jen z důvodu, že pro ně rodičovství v mladém věku znamená příliš velký závazek, nebo nalézají i jiné důvody, proč děti prozatím nemít.

Nestát se rodičem rozhodně není žádným trendem, jak někdy rozhořčení příslušníci starších generací tvrdí. Naprostá většina „mladých“ děti do budoucna mít plánuje. Generace Z si je ovšem velmi dobře vědoma, jak velká zodpovědnost je čeká. Ví, jak nákladná je péče o zdraví dětí a kolik peněz je nutno vynaložit na kvalitní vzdělání. Tuší, že příspěvky od státu jejich rodinu neuživí (a ani by si takovou variantu nepřáli), chtějí dopřát svým dětem život v komfortu a sobě bez neustálých obav z budoucnosti. Podmínkou toho všeho je ale stabilní příjem a dobrá pracovní pozice. Ani jednoho se jistě nedá dosáhnout rychle nebo lehce. Nezbývá jiná možnost, než založení rodiny trochu oddálit. Není taková možnost výhodnější, než se za každou cenu stát rodičem ve „veřejností doporučovaném“ věku?

Marcela Kadlecová
studentka VŠ