Přijdou nové mutace viru a polní nemocnice nám bude chybět!

Ministerstvo zdravotnictví ukončuje činnosti polní nemocnice v Letňanech Důvodem je to, že se nepodařilo zajistit dostatečný počet zdravotních pracovníků pro obsluhu této nemocnice. Někteří epidemiologové však varují, že nové mutace viru mohou způsobit naplnění nemocničních kapacit během několika týdnů.

Za této situace je úplné zrušení rezervní nemocniční kapacity diskutabilní. Pavel Sehnal k tomu říká: „Navrhuji sestěhovat nemocniční lůžka a ostatní vybavení do jedné malé temperované haly. To by zásadně snížilo náklady, ale zůstala by možnost nemocnici rychle zprovoznit. Pokud bude inventář uskladněn v areálu, lůžka lze rozmístit zpět do hal do dvou dnů. Jinak bude zřízení nemocnice trvat opět 3 týdny“.

Výmluva na chybějící zdravotní personál neobstojí. Tváří v tvář plným nemocnicím bude muset být péče o nemocné nějak zajištěna. Například úpravou zdravotnických předpisů pro kritické období. Dnes je na 25 lůžek potřeba 10 zdravotních sester a 3 lékaři. Úpravou lékařských předpisů pro krizovou situaci by bylo možno část zdravotního personálu nahradit pracovníky z civilní oblasti, pokojské, číšníky a podobně, kteří by zabezpečili úpravu lůžek a roznos stravy. Ti musí být včas proškoleni.

Je třeba zintenzivnit kontaktování lékařů mimo republiku. Ať už jde o naše lékaře působící mimo republiku, nebo přímo zahraniční lékaře. Toto všechno však předpokládá buď rozhodnutí vlády ve formě krizového opatření, nebo souhlas lékařské komory.

Dnešní příprava může za pár týdnů rozhodovat o našich životech.

Tým Občanské demokratické aliance