Prezidentské volby ve Francii aneb další zkouška z demokracie

(Praha) – Zvolení Donalda Trumpa za prezidenta Spojených států amerických, Brexit či aktuální prezidentské volby ve Francii patří mezi nejaktuálnější témata publikovaná na zpravodajských serverech a zároveň diskutována experty společenských věd. Společný jmenovatel a hlavní bezpečnostní problém můžeme shledat mimo jiné ve zpochybňování demokratických hodnot. Ty jsou však pro Občanskou demokratickou alianci (ODA) zásadní včetně dodržování lidských práv a svobod.

Demokracie je klasifikována jako vláda lidu, která prostřednictvím volených zástupců a orgánů, vykonává státní moc (tzv. zastupitelská demokracie). Lid má také možnost vykonávat státní moc prostřednictvím přímé demokracie, kdy jedinec se může přímo vyjadřovat k určitým společenským otázkám. Základní atributy demokracie jsou však stále více zpochybňovány, ať už neakceptováním voleb či nerespektování zvolených představitelů politických stran a prezidentských úřadů. Často tedy slýcháme, že demokracie v praxi nefunguje. Ti, kteří hlásají takovouto tezi, zároveň nabízí určitou alternativu, respektive se v praxi snaží odklonit od demokracie.

Demokracie by však neměla být chápána jako cíl. Je to prostředek a určitý proces, který může vést k blahobytu společnosti. Naše rozhodnutí mohou být v praxi samozřejmě chybná a mohou vést až k nespokojenosti s aktuálním politickým vývojem. Tyto negativní atributy nás však mohou posunout k lepším zítřkům a zároveň nás naučí se v budoucnu vyvarovat možným chybám. Bez pádů není růst. Z toho důvodu patří svoboda, demokracie a zajištění bezpečnosti pro ODA mezi nejdůležitější priority vedoucí k prosperitě nejen České republiky, ale i celé západní civilizace. Z porážek je nutné si brát ponaučení, snažit se vyvarovat možných chyb a nikoliv ukazovat na ostatní či je dokonce nálepkovat nedůstojnými výrazy. V opačném případě se naskytne prostor pro radikální a extrémistické politické strany, které budou využívat nedemokratické prvky k udržení moci a omezovat základní lidská práva. Po prezidentských volbách ve Francii budeme mít opět možnost si dokázat, zdali zvládneme další zkoušku z demokracie či nikoliv.

Luděk Jiráček