Přejeme Vám, abyste se vydali do nového roku s poctivou dávkou humoru, pohody a radosti a to, jak v práci, tak ve Vašich rodinách. Radostný a úspěšný rok 2019. - ODA

Přejeme Vám, abyste se vydali do nového roku s poctivou dávkou humoru, pohody a radosti a to, jak v práci, tak ve Vašich rodinách. Radostný a úspěšný rok 2019.