Přejeme Vám, abyste se vydali do nového roku s poctivou dávkou humoru, pohody a radosti a to, jak v práci, tak ve Vašich rodinách. Radostný a úspěšný rok 2019.

Milí přátelé,

nejen pohled na venkovní teploměr nebo do kalendáře, ale hlavně tolik obávané nahlédnutí do našich myslí jasně dokazuje, že zima je v plném proudu a v nás narůstá napětí z blížícího se, jak někteří soudí, nejkrásnějšího období v roce – Vánoc. Tradiční představa Vánoc je téměř idylická. Necháváme na sebe působit všechny ty koledy, ukolébavky, kulinářské zvyklosti, troníčky a jiné radovánky. Originální Vánoce však nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému nekompetentnímu byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila.

Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro mladého muže. Natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak bude na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou. I kdyby ve velké prozíravosti pro jistotu měli bývali rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni i v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých lidí. Jen pošetilec mohl by toto nazvat idylou. Že právě proto se Vánoce staly tak silným náboženským symbolem, který postupně prorostl celou naší postmoderní společností? To je nejspíše pravda.

Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento obraz Vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách válečných, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, když neporušený celek rodinného kruhu harmonicky žije, jinak když je narušen. Ale vždy k nám vánoční obraz mluví.

Proto nepropadněme hloupé představě, že už to všechno známe a že se to jen stereotypně opakuje. Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré dary, vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného: Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná láska je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský žal.

Přejeme Vám, abyste se vydali do nového roku s poctivou dávkou humoru, pohody a radosti a to, jak v práci, tak ve Vašich rodinách. Radostný a úspěšný rok 2019.

S úctou,
Vaše ODA