Předseda ODA Pavel Sehnal – rozhovor z volebního studia při volbě Prezidenta ČR.