Před trapasem na Hradě musely selhat všechny pojistky

(Praha) – „Setkání nejvyšších ústavních činitelů vždy předchází písemná a telefonická komunikace nejvyšších zástupců jejich kabinetů, následně obou protokolů, tiskových odborů atp. Neumím si představit, že v případě posledního setkání prezidenta republiky a předsedy vlády tomu bylo jinak“ říká bývalá dlouholetá ředitelka protokolu ministra obrany, bývalá protokolářka předsedů vlád, garant předmětu Společenská etiketa a diplomatický protokol VŠCI, členka předsednictva ODA Štěpánka Nezmarová.

Podle zásad a pravidel obvyklé protokolární praxe každému oficiálnímu setkání nevyšších ústavních činitelů vždy předchází obsahová a organizační příprava bez ohledu na časovou náročnost.
Od okamžiku, kdy premiér zadá pracovníkům Sekce kabinetu předsedy vlády zprostředkování svého přijetí u prezidenta republiky, začne probíhat písemná i telefonická komunikace mezi nejvyššími úředníky, obvykle mezi oběma kancléři. Jedná se o termínu a účelu návštěvy. Poté, co si obě strany potvrdí časový plán setkání, zadají oba kancléři příslušným odborným sekcím vypracování potřebných podkladů. Probíhá komunikace mezi protokoly, připravujícími návštěvu z organizačně-technického a protokolárního hlediska. Zároveň spolu komunikují tiskové odbory obou stran.

Pokud vše probíhá dle zavedené praxe, hradní protokol pošle vládnímu protokolu program přijetí. Není to běžný program, na který jsme zvyklí z konferencí nebo jiných akcí. Jedná se o protokolární minutový itinerář, který velmi detailně popisuje průběh návštěvy od příjezdu a vystoupení předsedy vlády z vozu v areálu Hradu až po jeho odjezd. Jak již z názvu vyplývá, tento program minutu po minutě popisuje časový sousled událostí, obsahuje přesné názvy prostor, kde se oba ústavní činitelé budou pohybovat, podrobný popis samotného ceremoniálu včetně zúčastněných osob. Součástí protokolárního programu je i sdělení, kdo při příjezdu do areálu Hradu hosta vítá. Ve většině případů se jedná o hradního protokoláře, jenž hostovi ještě během cesty k ceremoniálu stručně sděluje průběh celého aktu.

Po seznámení se s programem, který ředitel odboru protokolu předsedy vlády obdrží od hradního protokolu, postoupí tento dokument řediteli Sekce kabinetu premiéra s možnými doporučeními změn a ten jej předloží samotnému předsedovi vlády. Vzhledem k tomu, že hostitelem je hlava státu, tedy protokolárně nejvyšší ústavní činitel, měl by být program respektován bez výhrady. Samozřejmě je možné požádat o drobné úpravy a je na hostitelské straně, tj. Hradu, zda tyto změny bude akceptovat. Finální minutový program rozesílá vládní protokol všem svým úsekům, kterých se přijetí premiéra sebeméně týká. Každopádně je nemyslitelné, aby jednotliví zainteresovaní pracovníci v průběhu příprav spolu intenzívně nekomunikovali ať již v písemné podobě, či telefonicky.  Dá se tedy říci, že všichni vědí všechno, nebo by podle pravidel protokolární praxe alespoň měli vědět.

Ačkoli nemám o této politováníhodné události všechny potřebné informace, mohu vyloučit, že tak zodpovědní lidé, jakými jsou z mé profesní zkušenosti pracovníci těchto protokolů, by udělali tak fatální chybu. Proces je několikanásobně jištěn. Podle mého názoru došlo v naší republice k něčemu, co bych ještě před tím považovala za procesně nemožné.

Štěpánka Nezmarová
členka předsednictva ODA