PRAZSKYPATRIOT.CZ: ODA se účastní evropských voleb. Na všechny členy Unie je potřeba brát stejný metr, říká předseda Sehnal

Vznik koalice pro květnové volby do Evropského parlamentu nedávno oznámily Strana soukromníků České republiky a hnutí Nezávislí. Podporu jim vyjádřila Občanská demokratická aliance (ODA). Tyto tři tradiční politické subjekty postavily společnou kandidátní listinu. Stěžejními politickými tématy koalice jsou Evropa bezpečná, Evropa ekonomicky spolupracující, Evropa demokratická, Evropa ekologická a Evropa společný domov. Každé téma je rozpracováno do několika bodů. Pro server Pražský patriot je představil předseda ODA Pavel Sehnal.

V rámci Evropy bezpečné podporuje koalice podrobnější rozpracování zásad v rámci spolupráce členských zemí NATO. „Díky tomu by bylo zřejmé, jak v jednotlivých případech ohrožení bude Severoatlantická aliance fungovat. Budeme vědět, na čem jsme, co nám členství přináší a jaké na nás klade nároky. Ne, že bychom to rámcově nevěděli už nyní, ale mělo by se jít více do hloubky,“ uvedl Sehnal.

V oblasti bezpečnosti by podle něj mělo dojít k hlubší spolupráci armád členských zemí Evropské unie. „Evropskou armádu nevidíme jako nějaký společný subjekt, ale jako propojený systém dobře fungujících armád jednotlivých států, které jsou jako celek velmi efektivní. Přispívají k tomu v našem vidění zajištění společné bezpečnosti třeba společná cvičení,“ podotkl.

oda-eurovolby

Trojkou kandidátky je ekonom Zdeněk Šťástka (vpravo). Vedle něj sedí předseda ODA Pavel Sehnal.

Podporuje, aby Česko postupně zvyšovalo výdaje na armádu. Loni činily výdaje země na obranu 1,13 procenta HDP, přitom z členství v NATO vyplývá závazek odvádět alespoň dvě procenta. Nutno podotknout, že to nesplňuje většina evropských zemí. Česká vláda se zavázala, že rozpočet na obranu se do roku 2021 zvýší na 1,4 procenta HDP. „K závazku bychom se měli dopracovat postupně, aby pak nechyběly v rozpočtu peníze jinde,“ řekl Sehnal. Volební koalice Strany soukromníků České republiky a hnutí Nezávislí s podporou ODA v rámci boje s terorismem podporuje větší ochranu vnějších hranic a spolupráci zpravodajských služeb.

Dalším základním tématem po bezpečnosti je pro koalici ekonomická spolupráce na starém kontinentě. „Je potřeba spolupracovat nejen na bázi vývozu a dovozu, ale i při tvorbě společných koncepcí, výrobě a distribuci elektrické energie a plynu, nebo také třeba v oblasti vodohospodářství,“ sdělil Pavel Sehnal. Zvolení zástupci koalice by v Evropském parlamentu podporovali zvýšení uplatnění menších a středních firem. Je prý dobré vážit si nadnárodních koncernů, ale zároveň je nutná existence lokálního trhu s místními firmami.

V oblasti ekonomiky zaznívá od koalice podpora kvalifikované měnové politiky. Její součástí je větší spolupráce a propojení centrálních bank členských zemí, aby zastávaly jednu filosofii, která se při krizích ukáže zodpovědným a ukázněným chováním, nikoli panikou a přispíváním k destabilizaci, jak tomu občas bývalo zvykem. „Zavázeli jsme se k přijetí eura, ale mělo by tomu dojít v určitém stupni ekonomické a společenské připravenosti. A tu zde ještě nevidím,“ uvedl Sehnal.

Pod pojmem Evropa demokratická si koalice představuje zvýšení podílu členských států na tvorbě evropské legislativy, svobodu tisku a projevu i dodržování právních norem. Ty by měly být jednotné pro celou Unii, aby byl na všechny členy brán jeden metr.

V rámci Evropy ekologické chce koalice Strany soukromníků České republiky a hnutí Nezávislí s podporou ODA zajistit společnou ochranu přírody, ovzduší a vodních zdrojů. Podle jejího programu je také potřeba zajistit koncepční využití odpadů. „Hranice jsou lidský výtvor, příroda je nezná. Řeky, ovzduší, flóru i faunu, to vše sdílíme společně, proto si při ochraně nemůžeme hrát jen na svém,“ sdělil předseda ODA Pavel Sehnal.

V rámci Evropa společný domov koalice podporuje respektování kulturních rozdílů. „Evropa je náš společný domov, ale je potřeba respektovat osobitou a unikátní historii i charakteristiku každého národa. Volám po evropské globalizaci ve smyslu ekonomickém, ale je potřeba zachovat identitu členů Evropské unie. Ta má spojovat, ale ne vymazávat jedinečnost národů a států,“ pokračoval Sehnal.V oblasti školství hodlají členové koalice po svém zvolení podporovat možnosti studentů vycestovat při studiu do zahraničí a nabírat tím neocenitelné zkušenosti. Jelikož predikce demografického vývoje v Evropě hovoří o dalším stárnutí kontinentu, měl by být podle koalice více využíván potenciál seniorů, kteří chtějí pracovat. „Je potřeba vymýšlet a podporovat projekty, klidně napříč zeměmi, ve kterých najdou senioři uplatnění,“ dodal předseda ODA Pavel Sehnal.

Informace o koalici Strany soukromníků České republiky a hnutí Nezávislí s podporou Občanská demokratická aliance jsou zde: http://sonez.cz/.