Praha má mít specifické místo v ČR

(Praha) – ODA ve své politice věnuje zvláštní pozornost hlavnímu městu Praze, protože Praha má, oproti jiným městům, mnoho specifických zvláštností. Kromě toho, že je hlavním městem, žije v ní nejvíce obyvatel, produkuje významný podíl republikového HDP, přitahuje miliony turistů, soustředí se v ní mnoho stavební činnosti, má velmi zvláštní postavení kraje, přestože do městských orgánů se volí v komunálních volbách a má rozpočet ve velikosti většího ministerstva …

Významnou odlišností od ostatních měst v České republice je každodenní směřování obrovského počtu Středočechů, ale i obyvatel jiných krajů, za prací, úřady, kulturou či nákupy do metropole. Řada tranzitních automobilových přeprav všemi směry se Praze také nevyhne. Je to dáno i radiálním trasováním prakticky všech českých dálnic. Zkrátka, Prahu a její dopravní systém nevyužívají zdaleka jen Pražané. Bohužel, v posledních letech, či lépe desetiletí, nemá Praha příliš štěstí na své politiky. Koalice  v zastupitelstvu hlavního města jsou nestabilní, primátoři se často střídají, nebo politické garnitury na sebe navazují různé podnikatelské lobby. Vedení Prahy přitom není schopno, především kvůli vzájemné osobní averzi, malé odvaze a nízké odbornosti, realizovat pro Prahu důležité rozvojové plány. Praha je veskrze město zamrzlé ve vývoji – a nezdá se, že „pražská doba ledová“ hned tak ustoupí. Místo toho, aby se aktivně pracovalo na rozvoji města, politikaří se. Poslední realizovaná velká infrastrukturní stavba Blanka je po vší té ostudě otevřena a nic jiného nevzniká. A tak paní primátorka se chlubí nanejvýš novou tramvajovou zastávkou na Štvanici či pandou dovezenou z Číny. Přestože to zní jako vtip, činila tak v minulých dnech vehementně.

Možná to bude znít kacířsky, ale myslím si, že Praze by mělo být pomoženo z centrální, vládní úrovně. Zdá se totiž, že bez této pomoci nebude nikdy dobudován vnější ani městský okruh a jiné důležité dopravní stavby. Samozřejmě, že by tento krok vyžadoval odpovídající legislativní změny a nesporně by mu předcházela i bouřlivá diskuze, na straně druhé, není možné, aby neschopnost „komunálních“ pražských politiků znesnadňovala život nejen Pražanům, ale i státu jako celku – tedy pokud přijmeme tezi, že Praha je příliš významná na to, aby ji bylo neustále neschopnými politiky ubližováno. Když Praha slouží nejen Pražanům, nesmíme se bát nahlas říct o prostředky z celostátního rozpočtu i o adekvátní legislativní podporu naší metropole.

Ing. Jan Skalický
expert ODA