Pocta Václavu Havlovi

Dnes uplynulo 6 let od úmrtí Václava Havla. Pan Havel byl nejen spisovatelem, politikem, ale zejména občanem, který chtěl žít v demokratické zemi. Osobně jsem neměl příležitost se s panem Václavem Havlem setkat a pamatuji si ho pouze z balkonu Melantrichů na Václavském náměstí a následně z dalších listopadových událostí. Pro mou generaci byl, je a bude klíčovou osobností, která nepochybně posunula vývoj naší země. Dokázal lidi stmelovat, svým vystupováním působil neobyčejně skromně, ale zároveň dovedl jasně formulovat vize, které inspirovaly mnohé občany a politiky. Mnozí se dnes pokouší interpretovat osobnost Václava Havla i v tónech, které jsou podle mého názoru zavádějící. Právě jeho politická nedokonalost byla základem jeho charismatu. Byl velmi blízko občanům, bylo mu vzdálené elitářské chování a jeho schopnost získávat pro své názory jiné byla fascinující. Nebyl výraznou postavou pouze u nás. Kamkoliv jako prezident cestoval, setkával se s uznáním a poctami a zvedal prestiž České republiky. Je smutným faktem, že od doby, kdy prezident Václav Havel zemřel, nenašla se na naší politické ani občanské scéně osobnost, která by dokázala stát se trvalou morální hodnotou naší země. Děkuji panu prezidentovi Václavu Havlovi za to vše, co pro nás občany České republiky vykonal.

Pavel Sehnal, předseda ODA