Performace, provokace, nebo hloupost?

V Brně v rámci festivalu Divadelní svět Brno mají uvést angažovanou divadelní hru „Naše násilí a vaše násilí“, kde mimo jiných scén také Ježíš Kristus znásilňuje muslimskou ženu.

Představení vyvolává mnohé kontroverze a vyvstává spor, zda není ohrožena tvůrčí svoboda. Zároveň se proti představení vymezují skupiny lidí, které hra buď uráží, nebo mají pocit, že se nepřijatelným způsobem dotýká historických tradic a křesťanských kořenů.

Kardinál Dominik Duka v dopise jménem biskupů adresovaném primátorovi města Brna Petru Vokřálovi uvedení hry chorvatského režiséra Olivera Frljiče v podání lublaňského souboru označil za “výprodej křesťanství a jeho ideálů”. Také uvedl, že takto pojaté představení je urážkou nejen křesťanů, ale i muslimů a všech Čechů.

Většina lidí neměla a nebude mít možnost představení shlédnout a kritika představení vychází z mediálních zpráv a reakcí na informaci, že v průběhu představení údajně na jevišti probíhá akt znásilnění muslimky Ježíšem.

Ředitel divadla Glaser zdůraznil, že tématem festivalu je letos svoboda, a Frljičovo představení označil sice za extrémní polohu umění, avšak za legitimní součást evropského divadla. Lidé si mají udělat vlastní názor.

Jen tato strohá informace zní jako neskutečná pitomost. Dotknout se tímto způsobem Ježíše a tvrdit, že jde o součást umělecké svobody, zní šíleně. Samozřejmě chápeme experimentální umělecká představení jako něco, co posouvá vývoj umění. Ale tento způsob vyjádření hodnoty, jakou je svoboda, je pro nás nepřijatelný.

„Je to extrémní poloha umění, koho to uráží, nemusí chodit“, říká Glaser. Měl by pravdu, kdyby představení nebylo hrazeno z veřejných prostředků.

Cílem uvedení hry byla asi provokace a připoutání pozornosti k festivalu. Nikdo nepodezírá ani autora hry, ani dramaturgy festivalu Divadelní svět Brno z hlouposti. Udělali pro propagaci festivalu opravdu hodně. Ovšem festival je hrazen do značné míry z veřejných prostředků, z peněz daňových poplatníků. Otázka tedy zní, zda má umění financované z peněz nás všech urážet náboženské cítění nebo i jen prosté vnímání slušnosti.

Pokud tedy ředitel divadla pan Glaser hovoří o svobodě, vypouští mlhu. Pokud by toto představení uváděl v rámci soukromého projektu, mohl by se svobodou ohánět beze všeho. Buď by představení dokázal zaplatit z peněz mecenášů a návštěvníků, nebo ne. Ovšem s podporou veřejných prostředků uvádět představení, které zjevně vadí většině veřejnosti, je faul.