Pavel Sehnal se včera setkal s voliči v Letňanech.

Včera jsem měl setkání s našimi voliči v Letňanech. Protože tam kandiduji na starostu za volební stranu Krásné Letňany, zajímal jsem se o to, co by si občané přáli vybudovat v této městské části. Některé nápady byly velmi zajímavé a rád se s Vámi o ně podělím.

Lidé si přejí:

  • Volně přístupnou wifi ve veřejných prostorech
  • Pítka u dětských hřišť a sportovišť
  • Pravidelně kontrolovat a opravovat lavičky
  • V lesoparku přidělat zastíněná odpočívadla
  • Parčík, kde by bylo možno grilovat
  • A také pořádnou hospodu

Protože mě občané znají jako majitele Výstaviště PVA EXPO, ptal jsem se jich, jestli na Výstaviště chodí. Byl jsem příjemně překvapen, že Výstaviště lidé často navštěvují a chválili mě za čistotu a pořádek kolem Výstaviště i za kvalitní program.

 

Tak vzhůru do dalšího volebního klání

 

Pavel Sehnal

Krásné Letňany