Pavel Sehnal – předseda ODA k EU

Téma EU bude i v letošních volbách určitě rezonovat. ODA je přesvědčena že je dobře, že jsme součástí této sjednocené Evropy. Více Pavel Sehnal – předseda ODA.