PAVEL SEHNAL – kandidát na primátora (záznam odpovědí z diskuse na XTV.CZ)

  • Proč kandiduji na post primátora?
  • Jak vytvořit nové pracovní příležitosti v Praze?
  • Jaké dopravní stavby naše metropole potřebuje?
  • Řešení trhu s byty v Praze?
  • Jak vytvořit nové promenády, pěší zóny a místa pro setkávání nejen 
    pražanů?

Odpovídá kandidát na primátora za ODA, ve volebním sdružení KRÁSNÁ PRAHA, Pavel Sehnal.