Pavel Sehnal – Jan Palach 2018

Čin Jana Palacha byl pokusem o probuzení občanské společnosti, o pokus, jak nastartovat odpor společnosti proti politice tehdejší komunistické vlády, která zradila ideály Pražského jara a naprosto podřídila naši republiku zájmům Moskvy. Každá země potřebuje své hrdiny. Jan Palach jím byl. V době, kdy neměl jinou možnost, jak vzbudit společnost, jak vyburcovat lidi z letargie a poraženectví, obětoval to nejcennější, svůj život. Nesmíme se bát vyjadřovat svou úctu takovým lidem a jejich činům. Historie vždy obnaží pravou podstatu hrdinství stejně tak, jako poukáže na ostudné zrady na vlastním národě, kterých se tehdy dopustili ti, kteří pozvali vojska Varšavské smlouvy do naší po svobodě toužící země.